+Lección:13 ---> düzenli -er ve -ir fiillerinin çekimi

-er ve -ir ile Biten Düzenli Fiillerin Çekimi


*
Örnek olması için 'comer:yemek yemek', 'vivir:yaşamak' fiillerini geniş zamanda çekimleyelim.

comer--> yo como- tú comes- él/ella/usted come- nosotros/as comemos-
vosotros/as coméis- ellos/ellas/ustedes comen

vivir--> yo vivo- tú vives- él/ella/usted vive- nosotros/as vivimos-
vosotros/as vivís- ellos/ellas/ustedes viven


*
-ar ile biten fiillerde gösterdiğimiz gibi (bakınız) , ilk olarak fiil köklerini buluyoruz : com- , viv- ve ardından uygun ekleri getiriyoruz :

-er için--> -o,-es,-e,-emos,-éis,-en

-ir için--> -o,-es,-e,-imos,-ís,-en


* İşte size bu kurallara göre çekimleyebileceğiniz birkaç düzenli fiil..

-aprender:öğrenmek,-beber:içmek
-correr:koşmak,-vender:satmak
-leer:okumak,-comprender:anlamak

-abrir:açmak,-añadir:eklemek
-escribir:yazmak,-partir:ayırmak
-cubrir:örtmek,-subir:tırmanmak

+Lección:12 ---> düzenli -ar fiillerinin çekimi

Düzenli -ar Fiilleri

* Bu bölümde İspanyolcada -ar ile biten bazı düzenli fiillerin çekimlenişini inceleyeceğiz.
Bu fiillerin bazıları:

-amar(sevmek)-ayudar(yardım etmek)
-bailar(dans etmek)-cambiar(değiştirmek)
-cantar(şarkı söylemek)-dejar(bırakmak)
-entrar(girmek)-esperar(beklemek,ummak)
-estudiar(ders çalışmak)-expresar(belirtmek)
-ganar(elde etmek,kazanmak)
-gastar(harcamak)-hablar(konuşmak)
-lavar(yıkamak)-limpiar(temizlemek)
-llamar(çağırmak,aramak)-llevar(götürmek;taşımak)
-mandar(emretmek)-marchar(yürümek)
-mirar(bakmak;izlemek)-montar(binmek)
-nadar(yüzmek)-olvidar(unutmak)
-pagar(ödemek)-parar(durmak)
-preparar(hazırlamak)-quedar(kalmak)
-tomar(almak;içmek)-trabajar(çalışmak)
-viajar(seyahat etmek)

* Örnek olması için bu fiillerden birini çekimleyelim...

-hablar fiilinin geniş zaman çekimi:

* fiil kökü habl-

yo----------hablo
tú----------hablas
él,ella,usted------habla

nosotros/as------hablamos
vosotros/as------habláis
ellos,ellas,ustedes---hablan

* (-o,-as,-a,-amos,-áis,-an) ---> bu ekleri yukarıdaki düzenli -ar fiillerinin köklerine ekleyerek fiilleri geniş zamanda çekimleyebilirsiniz.

+Lección:11 ---> 've - ya da' bağlaçları; ' y - o'

İspanyolcada 've' , 'ya da' Bağlaçları

've' Bağlacı:

* Normalde 've' anlamında y kullanılır.

-José y David hablan italiano.(José ve David İtalyanca konuşurlar.)

* Ama 've' bağlacından sonra gelen kelime i ya da hi ile başlıyorsa 'y' yerine e kullanılır.
( hie ile başlayanlarsa y alır.)

-Hay templos e iglesias en esta ciudad.(Bu şehirde tapınak ve kiliseler vardır.)

-Sus hijos e hijas van para casa.(Onun oğulları ve kızları eve giderler.)

-Quiero zumo y hielo.(Meyve suyu ve buz istiyorum.)

'ya da' Bağlacı:

* 'ya da' bağlacı için ise normalde o kullanılır.

-Enrique o Juan puede ayudarte.(Enrique ya da Juan sana yardım edebilir.)

* 'ya da' bağlacından sonra gelen kelime o veya ho ile başlıyorsa 'ya da' anlamında u kullanılır.

-¿Hay clínica u hospital en su barrio?(Senin mahallende klinik ya da hastane var mı?)

* 'o' rakamlarla kullanıldığında ise sıfır rakamıyla karıştırılmaması için ó şeklinde kullanılır.

- 9 ó 10